Felsefemiz

Felsefemiz

Zeytin ağacı, insanlık tarihinin var olduğu günden bu yana barışın, eşitliğin, kutsallığın ve yaşamın simgesi olmuştur. Hangi tarihte Akdeniz bölgesinde yetişmeye başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kutsal sayılmıştır.
Homeros'un eserlerinde, eski Mısır papirüslerinde de zeytin ağacının adı sıkça geçmiştir. Üç kutsal kitapta, yani Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim'de saflığın, zenginliğin, barışın, gücün ve güzelliğin sembolü olarak tanımlanmıştır.
Zeytin ağacı “yaşlı bilge” gibidir. Nasıl ki bilge yaşlandıkça yüzündeki çizgiler artarsa, zeytin ağacı da yaşlandıkça gövdesindeki boğumları çoğalır. Bilge yaşamın hüznünü yüreğinde, zeytin ağacı ise doğanın ve zamanın acımasızlığını boğumlarında gizler. Bilge yaşlandıkça çevresine öğretisini yayarken, zeytin ağacı büyüdükçe dik dallarını yukarı doğru uzatır. Ne zaman ki dalları zeytin tutmaya başlar, işte o zaman kendiliğinden eğilip meyvesini verir. Tıpkı alkışlar karşısında eğilen bir sanatçı gibi!
İşte Zeytin Çekirdekleri Projesi “insanın gelişimdeki en önemli dönem olan çocukluk çağlarını her çocuğunun verimli bir şekilde yaşaması” gerektiği felsefesi ile hayata geçirildi. Projeye katılan tüm çocukların hayatlarında “sanat yoluyla” farkındalık yaratmak ve idealist bir sanatçı olarak çekirdekten yetişmelerini sağlamak amaçlandı. Mutlu bir geleceğin çocukluktan başlayacağı inancıyla da “güzel başlangıçlar” için projeye Zeytin Çekirdekleri ismi verildi.