Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

• Birlik ve barışın sesini sanat yolu ile oluşturmak,

• Ortak sosyal ve kültürel yaşam alanları yaratarak sanata katılım hakkını sağlamak,

• Mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız sanat ve spor eğitimi olanağı vermek,

“İyi birey iyi toplum; mutlu birey mutlu toplum” yapısının temellerini oluşturmak.